Inne zabiegi w uprawie truskawek

Ściółkowanie plantacji

 

Ściółkę rozkładamy pod koniec kwitnienia truskawek (położona wcześniej przyczyni się nie tylko do nieskutecznej ochrony przed szarą pleśnią ale również do uszkodzeń kwiatów przez przymrozki wiosenne). Zdążyć  jednak należy przed „położeniem się” owocostanów. W celu dokładnego wyścielenia plantacji o powierzchni 1 ha należy zużyć 3-5 ton słomy, najlepiej żytniej lub pszennej. Unikać stosowania  słomy owsianej, siana lub trocin. Po zbiorach najlepiej dokładnie wymieszać glebogryzarką. Przy zagonowej uprawie truskawek stosuje się przede wszystkim folię, czarną lub przezroczystą. Chroni ona lepiej glebę przed utratą wody niż słoma, zapobiega zachwaszczeniu plantacji, ale przy silnym nasłonecznieniu może przyczynić się „do poparzenia” leżących na niej owoców. Korzystne jest ściółkowanie korą drzew.

 

 

Nawadnianie plantacji

 

Rośliny nawadniamy bezpośrednio po posadzeniu (przy silnym przesuszeniu gleby też przed sadzeniem), bądź przyjęciu się truskawek. Najwyższe zapotrzebowanie na wodę truskawka wykazuje w czasie wzrostu zawiązków i dojrzewania owoców oraz w okresie zawiązywania pąków na następny rok. Niedobór wody w tych okresach powoduje niższe plonowanie. Nie wskazany  jest nadmiar wody po zakończonych zbiorach.

 

 

Koszenie liści i niszczenie rozłogów

 

Koszenie liści wskazane jest z wielu względów fitosanitarnych (ułatwia zabiegi pielęgnacyjne, stosowanie nawozów i herbicydów, powoduje wzrost plonów a owoce są większe). Po raz pierwszy kosi się liście na roślinach dobrze wyrośniętych, silnie rozkrzewionych,  po pierwszym pełnym owocowaniu (jeśli rośliny słabo rosną lepiej z koszenia zrezygnować). Nie zaleca się przeprowadzenia tego zabiegu na plantacjach starszych niż 3-letnie. Liście kosimy nie później niż 2 tygodnie po zbiorze owoców. Na plantacjach 1-rocznych liście kosi się na wysokość 3-5 cm, na starszych – nie niżej niż 5-7 cm. Jeśli plantacja była silnie opanowana przez patogeny chorobotwórcze, roztocze lub była zachwaszczona – to…

 

Więcej informacji (między innymi o zastosowaniu biostymulatorów i ochronie przed przymrozkami) w PORADNIKU UPRAWY I PIELĘGNACJI oraz poradnikach o OCHRONIE, ZWALCZANIU CHORÓB I SZKODNIKÓW i ZWALCZANIU CHWASTÓW, wraz z zakupionymi sadzonkami. Poradnik do POBRANIA również poniżej, wraz z zapisem na newsletter.

 

Kwalifikowane sadzonki truskawek i Poradnik upraw