Wiosną konieczna jest kontrola plantacji po  przezimowaniu. Ocena stopnia przemrożenia systemu korzeniowego, korony, pąków kwiatowych pomoże nam w podjęciu decyzji, jakie zabiegi wspomagające regenerację roślin należy zastosować po zimie. Już na przedwiośniu należy podjąć działania, aby doprowadzić rośliny do odpowiedniej kondycji i uzyskać zadowalające plony.

1. Zabiegi biostymulujące oraz regenerujące

Można je wykonać :

  • Po przymrozkach, gdy tylko temperatura powietrza wzrośnie do poziomu umożliwiającego funkcjonowanie roślin do ok. + 7 do 8° C.  
  • Po przemarznięciu, roślinom starszym nie można już pomóc, będą zamierały lub będą słabo rosnąć i owocować. Plantacje młodsze natomiast, mniej przemarznięte, należy ratować, zasilając je azotem w dawce około 30 kg N/ha i podlewając przy niedostatku wilgoci w glebie. 

 

2. Zabiegi dokorzeniowe stymulujące odbudowę uszkodzeń mrozowych

Należy rozpocząć dopiero gdy pojawią się nowe włośniki korzeniowe a temperatura gleby wynosić będzie  ok. 6 - 8°C. 

3. Zabiegi dolistne

Ułatwiające regenerację uszkodzeń mrozowych. Należy rozpocząć po pełnym ruszeniu wegetacji, gdy rośliny wypuszczą liście w liczbie umożliwiającej dobre pobranie naniesionej cieczy roboczej. Dawka wybranego preparatu powinna zależeć od intensywności uszkodzeń, aby nie doprowadzić do zachwiania równowagi wegetatywno-generatywnej u roślin.

Nie należy łączyć zabiegu preparatami stymulującymi odbudowę uszkodzeń mrozowych z innymi środkami stymulującymi wzrost i rozwój roślin, gdyż może to prowadzić do przebiostymulowania. Można je jednak łączyć z zabiegami ochrony roślin, po wcześniejszym sprawdzeniu zgodności z aktualnie wykorzystywanym środkiem.

4. Zabiegi nawożenia

Prawidłowe nawożenie wapniem oraz włączenie do programów nawożenia zabiegów dolistnych produktami zawierającymi krzem i siarkę znacznie podnosi odporność roślin na czynniki stresujące. Zastosowanie nawozów algowych oraz  koncentratu aminokwasowego ma właściwości biostymulujące oraz niwelujące stres przechłodzenia. Do poprawy dobrego funkcjonowania roślin wskazane jest wybrać takie nawozy, które  posiadają  dodatki uruchamiające biosyntezę fitohormonów, takich jak auksyny i gibereliny. Fitohormony regulują wiele procesów biochemicznych i fizjologicznych.

Należy unikać zbyt częstego wykonywania zabiegów (nałożenia się substancji nanoszonych w kolejnych zabiegach), gdyż w okresie zimna pobieranie substancji przez blaszkę liściową jest wolniejsze i może być przyczyną fitotoksycznych uszkodzeń liści.

Należy wykonać przed nadejściem chłodów wiosennych, aby zwiększyć tolerancję truskawek na stres przechłodzenia. Zabieg powinno się wykonać na 24-12 godzin przed spodziewanym przymrozkiem, żeby  zastosowane związki zostały pobrane przez rośliny i włączone do metabolizmu.