Nawożenie truskawek

Truskawka ma małe wymagania nawozowe i wykazuje zdolność wykorzystania składników pokarmowych z gleby. Jednak na glebach słabszych i przy uprawie intensywnej (uprawa sterowana) nawożenie jest konieczne.

 

Nawożenie roślin sadowniczych powinno opierać się na wynikach analizy gleby i liści oraz na ocenie wizualnej rośliny. Analiza chemiczna liści nie jest wymagana, ale pomocna w strategii nawożenia roślin. Niewłaściwe stosowanie nawozów prowadzi nie tylko do obniżenia plonowania roślin, lecz także do zwiększenia ich podatności na szkodniki i patogeny oraz nadmiernego zanieczyszczenia środowiska naturalnego, głównie gleby i wód.

 

Stosowanie niektórych nawozów dolistnych na plantacji może ograniczać rozwój patogenicznych grzybów, a nawet szkodników. Należy jednak podkreślić, że zabiegi nawozami dolistnymi jedynie wspomagają, ale nie mogą zastąpić ochrony roślin odpowiednimi środkami.

 

Przed założeniem plantacji wskazane jest nawożenie organiczne. Obornik najlepiej dać pod przedplon. Na glebach najsłabszych  najlepiej przyorać na głębokość 50-60 cm (na działce na 20-25 cm, na glebach lżejszych głębiej). Pogłębiona orka spulchnia podglebie, co ułatwia przerastanie korzeni do warstw zasobnych w wodę oraz przyczynia się do lepszego rozkładu obornika. Obornik należy stosować w zależności od żyzności gleby, w dawce 30-35 t/ha (nie częściej, niż co 4 lata). Ponadto przyorać można także cenny nawóz zielony, np. peluszkę, łubin, bobik, czy gorczycę, mieszanki roślin bobowatych, rzepak ozimy i jary lub żyto (do przyorania na wiosnę). Są to rośliny szybko rosnące, mocno zagęszczające i zdolne do wytworzenia w czasie 2-3 miesięcy dużej ilości zielonej masy. Po przyoraniu ich rozkład trwa ok.6 tygodni. Ponadto „tłumią” silne chwasty i doprowadzają do zamierania wielu z nich. Przed założeniem plantacji nie ma potrzeby stosowania nawozów azotowych. Nawozy fosforowe i potasowe wysiewa się pod orkę (dokładnie mieszając je z glebą), na pole już zaorane albo bezpośrednio przed sadzeniem truskawek). Przy zastosowaniu pełnego nawożenia organicznego stosujemy do 100 kg tlenku fosforu (ok. 600 kg superfosfatu pojedynczego lub 200 kg superfosfatu potrójnego) oraz do 120 kg tlenku potasu (ok.250 kg soli potasowej 50% (zawiera chlor na który truskawki źle reagują) lub siarczanu potasu na 1 ha. Jeżeli nie stosujemy obornika lub nawozów zielonych, wskazane jest zwiększenie dawki nawozów fosforowych i potasowych o połowę. Nie ma wtedy potrzeby ich stosowania w czasie 3-4 letniego prowadzenia plantacji). Wapno najlepiej  rozsiać pod przedplon poprzedzający truskawki. Nie łączyć nawozów organicznych i wapna, ponieważ wapno przyspiesza ich mineralizację i następują straty próchnicy i azotu. Rocznie rośliny pobierają ok. 80 kg/ha tego składnika z gleby. Pamiętać należy, że wpływ na pobieranie tego pierwiastka ma zawartość i forma azotu w glebie. Forma saletrzana azotu ułatwia a forma amonowa hamuje pobieranie wapnia, czego efektem może być większe porażenie owoców przez szarą pleśń (na skutek zmniejszenia jędrności owoców). Należy pamiętać, iż truskawka wymaga gleb lekko kwaśnych (pH 5,5-6,2) i alkaliczny odczyn jest również szkodliwy jak zakwaszenie. Występowanie skrzypu może wskazywać  na konieczność wapnowania. Należy wówczas zastosować niewielką ilość wapna węglowego np. kredy nawozowej w dawce 0.5-0.75 t/ha.  Może być to jednak nie wystarczająco. Najlepiej wykonać pomiar aktualnego odczynu gleby. Gleby lekkie, ubogie w magnez, należy nawozić w dawce ok.150 kg MgO/ha najlepiej wapno magnezowe (ilość zależy od rodzaju i odczynu gleby) najlepiej pod przedplon lub przed założeniem plantacji.

 

W czasie prowadzenia plantacji, jeśli nie zastosowano nawozów fosforowych i potasowych jak wyżej (czyli przed założeniem plantacji), można uzupełnić te składniki (po pierwszym pełnym owocowaniu) i rozsiać  50-80 kg/ha potasu i…

 

Więcej informacji (między innymi o stosowaniu nawozów w czasie prowadzenia plantacji czy dokarmianiu dolistnym) w PORADNIKU UPRAW I PIELĘGNACJI oraz opisie OCHRONY PRZED SZKODNIKAMI I CHOROBAMI, wraz z zakupionymi sadzonkami. Poradnik do POBRANIA również poniżej, wraz z zapisem na newsletter.

 

Kwalifikowane sadzonki truskawek i Poradnik upraw